AKTIVNÍ NANOŠTÍT V8041

úvodní strana »     katalog výrobků »     AKTIVNÍ NANOŠTÍT V8041 »

img - AKTIVNÍ NANOŠTÍT V8041

AKTIVNÍ NANOŠTÍT V8041

fotokatalytický nátěr suspenze FN1

colorlak

 
 

img - AKTIVNÍ NANOŠTÍT V8041

Složení: V 8041 je vodná suspenze povrchově neupraveného oxidu titaničitého a anorganických plniv.
Barevné odstíny: Dle aktuální nabídky

Použití:
• 
   AKTIVNÍ NANOŠTÍT je jemná suspenze, která po vytvoření svrchní minerální
     aktivní fotokatalytické vrstvy redukuje koncentraci virů, bakterií, plísní
     a omezuje růst lišejníků, mechů a dalších organismů erodujících beton
     a minerální povrchy v exteriéru, případně i interiéru;
    vrstva má průsvitnou bílou barvu a je vhodná pro ochranu betonu,
     keramických ploch a běžných typů omítek, zděných a sádrokartonových
     podkladů v interiéru i exteriéru;
•    přídržnost k betonu dle normy ČSN EN 1542 je 2,98 MPa.

Upozornění: K funkci fotokatalytického nátěru V 8041 je nutný dostatek světla!

Nanášení:
• 
   suspenze se nanáší válečkem, štětcem nebo stříkáním ve 2-3 vrstvách
     při aplikační teplotě okolí a podkladu 5-25 °C;
•    obzvláště při aplikaci stříkání dbejte bezpečnostních opatření;
    nanášejte stejnoměrně jednotlivé vrstvy suspenze a nechte mezi
     jednotlivými nánosy uschnout;
•    doba zasychání je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu;
•    nátěr nesmí být minimálně 24 hodin vystaven teplotám pod 0 oC;
•    pro správnou funkci vrstva potřebuje 24 hodin zrání;
    nenanášejte na hlinkové klížené barvy;
    pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou,
     protože zaschlý nátěr se velmi obtížně odstraňuje.

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a očištěním. Nerovnosti vyspravte a vyspravená místa a nové omítky napenetrujte penetračním prostředkem. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra), skvrny od kouření a mastnot přetřít barvou, a pak aplikovat sanační nátěr. Aplikace sanačního nátěru je možná po 24 hodinách. Hlinkové a kaolinové podklady pro aplikaci sanačního nátěru nelze použít. Nevhodným podkladem je i dřevo. Sanační nátěr se nečastěji aplikuje na bílý podklad. Pokud použijete barevný podklad, je třeba počítat se změnou odstínu, protože suspenze má mléčný nádech.
 

bezpečnostní list »

akční nabíka

Barvy laky Rozehnal, okr. Hodonín

Míchání a prodej barev, laků, tmelů a zateplovacích systémů. Zastoupení značek HET, Ekolak a Colorlak. Velkoobchod se zábavní pyrotechnikou.
Věříme, že se nám spolu s našimi dodavateli a profesionálním přístupem podaří splnit všechny vaše požadavky min. na 100% ke spokojenosti vás budoucích i současných zákazníků.

Fotografie z prodejny »
 

Naši partneři

Ekolak Colorlak Heat Likov Siga Zwaluw Viton
Barvy laky Rozehnal
Profesionální prodejce zateplovácí systémů, nátěrových hmot a příslušenství
Odkazy: ekolak - primalex - heat - colorlak - knauf

Platební karty
Provozní doba:
Po - Pá:
7.00 hod. – 13.00 hod.,
14.00 hod. – 17.00 hod.
So: 7.00 hod. - 11.00 hod.

Cookies »
PYROTECHNIKA ROZEHNAL »
Čisté Mutěnice »

IČ: 65382846
Rozehnal, Brněnská 207
696 11 Mutěnice,
okr. Hodonín | a2